2 Dakika Kural için rulette nasil para kazanilir

Senelerdir günün her saatinde Twitter’dan her insana laf yetiştiren Melih Gök kubbeçilişik, ilk el sustu. Tek satır birlikte yazamadı!

soyluyor. Devletin kapitalistle§mesini bir gunde tersyuz yazar onleyecek ve donu§turecek degiliz elbet. Henüz i§in ba§indayiz.

“Ozel Kalkinma Mantigi adli incelemeniz tarimdaki eder arti§larinin kimin i§ine yaradigini ne guzel agikliyordu...”

Ufak tefek garsonlar masalardan masalara dumanlari tuten kaseler, igi tepeleme balik kizartmasi yoğun tabaklari ko§turmakta idiler. Piring kaselerini aceleyle herkesin onune birakiyorlardi. Ben, bu koku balik kokusu mudur, kuf kokusu mudur diyerek du§unurken yekten Tommy’yi hatirladim ve duydugum kokuyu sevmeye gali§tim. Tommy bile benimle ayni ugaktaydi, ancak §ehre inerken bir gudbay demeyi de unutmu§tu. Lokantada bo§ masa yoktu. Fakat bazi masalarda bo§ kalmi§ tenha tuk iskemleler vardi. Garsonun biri kıç altinda dikilip durmayayim diye olacak, ne dedigini anlayamadigim bir§eyler mirildanarak bu bo§ sandalyelerden birini altima suruvermi§ti. Ben bile boylece mecburen oraya oturmu§ bulundum. O an’da bir ba§ bana dogru kalkti.

“Bizim milletvekili Remzi akıl kizidir Yildiz,” diye en sonunda geng kadini benimle tani§tirmayi akil ediyor.

Tezel, dump dururken guluyor. igkiyi eskisi kabilinden kaldiramiyor mu, yoksa §u sira dugun salonuna giri§ karşılayıcı mor kadifeli kadina mi guluyor? Benim kadar, kadmm giri§te butun elleri siktiktan sonrasında gantasindan kolonya gikarip usulca eline doktugunu segmi§ de olabilir.

adamakıllı yuvarlakla§mi§ gizgileri, du§uncesinde sert gok bozguncu, tutumunda dayanıklı az munis, deli§men ve can; tam kendisi olarak yuruyup gidiyor.

Oyle ya, arada bunlar olmasa kimesne bir derdini postayla dogrudan bir orgute bildiremez, o kugucuk kagitlar da ba§ka bir yolla o buyuk orgutun buyuk adamlarinin eline ula§amaz degil mi?

Boyle bir §eyler diyebilir bana; orkestraya ilk olarak, kısaca dugun mar§indan once, Harp Okulu Mar§i’ni ya da Kore Gazileri’ni galmalarini soylememi isteyebilir mütekait miralay Erturk, damadin dayisi. O isterse bilgileri olmaz. Ben istersem, kimse tekaüt albayimizin kendisi igin bir §ey istedigini anlamaz.

Gul yemeden içmeden yeti§iyor. Refik kolunu boynuma atiyor. Ugur’un bile gosteremedigi bir yurekliligi gosteriyor:

Gonul hanim, yillar once yardimseverler tarafindan gelin edilmi§ birine benziyor. Ustune egreti giydirilmi§ o gelinlige fıkra boyu deger olmaya gali§mi§, ama bunu bir turlu geregince adına getirememi§.

Sozumona benim birkag ya§ buyuk abilerim, sozumona benim evet§itlarim, idealistlerin zavalliliklarina bakip bakip da, en azindan boyle zavalli olmamak igin, son el utanabilecegimiz denli utanarak, utang denen evde kalmi§ kizi ba§imizdan atmi§tik.

da, ilhan’in yanina nasil varabilecek? Nasil, imparator’in her an, her insanın, Tumgeneralin de bir defo i§lemekte oldugu ku§kusu canlı bahis siteleri ta§iyan baki§lari kar§isinda, artik hoşça siki§ik bir kuyruk olu§turmu§ gagrililara ‘Ho§ geldiniz’, ‘ihya ettiniz’leri aksatarak yeni mevrut gigekleri siraya dizebilmek, yeni, daha onemli konuklara arazi agabilmek igin Fitnat hanimin koltugunu azca elan art gekmeleri gerektigini soyleyebilecek?

Kurtulu§umuzu muteakip maneviyat izniyle Tokyo’ya gonderiliyorduk. Tokyo. O hülya kenti bu posta yakinen gorebilecegim sanarak askeri ugakta yuregim firlayacakmi§ halde garpiyordu. Fuji-Kapatma’yi Ginza Caddesi’ni, bu caddenin binbir renkli i§iklarini gorecek, Japonlarin kadinli erkekli yikandiklari Atami hamamlarinda ben de yikanacak, imparatorluk saraylarini gorecektim.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “2 Dakika Kural için rulette nasil para kazanilir”

Leave a Reply

Gravatar